naar boven
De grootste tafeltennisvereniging
van Schiedam en omstreken
Round the Table Stars is een introductie op tafeltennis voor scholen

In de Schiedamse wijk Nieuwland heeft tafeltennisvereniging Scyedam in de periode van 1 september 2013 tot 1 september 2015 een reeks van samenhangende activiteiten uitgevoerd rond het programma Table Stars. Dit is een introductie op tafeltennis geschikt voor de lessen lichamelijke oefening op de basisschool, met name voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Deze wordt verzorgd door vakleerkrachten van 4 scholen voor basisonderwijs en een praktijkschool voor voortgezet onderwijs. Er wordt begonnen het spel round-the-table. Daarna volgen aaneensluitend stappen voor aanleren van tafeltennis, techniek van tafeltennis met aandacht voor samenwerking en spelplezier. Via spel- en wedstrijdvormen worden de jonge tafeltennissers aangezet tot actieve sportdeelname. Daardoor zijn ze uiteindelijk zelf in staat in de begeleiding taken op zich te nemen. Het gehele project wordt uitgevoerd aan de hand van een pedagogisch sportprofiel. Dat betekent dat de jeugdigen op een verantwoorde manier worden begeleid, maar ook dat het omringende kader (vrijwilligers, ouders, vakleerkrachten, trainers) worden geschoold vanuit een gemeenschappelijke kader. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vrijwilligerscoach. Deze onderzoekt en draagt zorg voor workshops, voorlichting en coaching. Door dit samenhangend scala van activiteiten wordt de band tussen vereniging, onderwijs en de buurt versterkt. 

De activiteiten vinden plaats op de scholen (binnen en buiten) en op de tafeltennisvereniging.

Uitvoering project TTV Scyedam in samenwerking met:
 • RBS 't Meesterwerk
 • OBS De Taaltuin
 • CBS Het Talent
 • OBS Het Startblok
 • IBS Ababil
 • Pronova College Schiedam
 • Gemeente Schiedam Sport en Recreatie

Plan van Aanpak

 1. Introductie per school, round-the-table (6 scholen) op de scholen
 2. The School (lessen voor lichamelijke oefening op school)
 3. Wijksportvereniging: Introductiecursus en doorlopend lidmaatschap
 4. The Club: activiteiten bij TTV Scyedam zoals: training, clinic
 5. The battle: Spel- wedstrijdvormen, teamkamioenschap van Schiedam, ouderkind-toernooi
 6. De vrijwilligerscoach
 7. Scholing: Pedagogisch Sportprofiel

Na een jaar is nog een vijfde school, IBS Ababil, actief bij het project betrokken. Ook op andere scholen in Schiedam zijn clinics verzorgd. Als extra activiteit is bovendien een buitencompetitie van start gegaan, uniek in Nederland. Zo is het tweejarig project inmiddels aan het uitgroeien.

Contact

TTV Scyedam
Dr Kuyperlaan 4
3118 RR Schiedam

010-4730101
info@ttvscyedam.nl